09

25

Na każdym zajęciu są wykonywane ćwiczenia korekcyjne polegające na profilaktyce wad postawy ciała poprzez kształtowanie właściwych nawyków codziennego dbania o prawidłową postawę ciała

Bookmark the permalink.

Comments are closed.