Dla rodziców

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dlatego tak ważna jest rola rodziców, aby zachęcali swoich podopiecznych do aktywności ruchowej już od najmłodszych lat. Nie jest to trudne zadanie, gdyż potrzeba ruchu jest dla dziecka czymś naturalnym. Dzieci chętnie uczestniczą nie tylko w zajęciach obowiązkowych, ale również w dodatkowych formach aktywności

Około 5 roku życia dziecko wchodzi w pierwsze apogeum motoryczności. Cechuje się on harmonią proporcji morfologicznych dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, a także charakterystyczną równowagą pod względem rozwoju psychicznego, co sprawia że ruchy dziecka w tym okresie są szczególnie celowe, swobodne, płynne

Dzieci w tym wieku uczą się najlepiej z prostych doświadczeń, a mniej z teoretycznego rozważania. Ich proces nauki rozwija się małymi kroczkami, bardzo rzadko w postaci gwałtownych przełomów. Ważne jest, aby dzieci nauczyły się skupiać uwagę, pilnie słuchać i obserwować. Tylko wtedy będą one zdolne w wieku szkolnym do przetwarzania informacji i rozpoznawania wzorców.

Na zajęciach Małego Karateki dzieci rozwijają umiejętności społeczne – uczą się współpracować w grupie, odnosić się z szacunkiem do partnera. Na poziomie emocjonalnym uczą się radzić z emocjami, poznawać swoje mocne strony.

Istotnym elementem Programu jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i samoobrony.

Rozumiem