Paweł Karpow

Doktor nauk humanistycznych. Główny instruktor UKS Pomerania – Szczecin . 2 dan karate. Koordynator programu Mały Karateka. Przekonania: każde dziecko jest zdolne i ma wewnętrzny pęd do rozwoju. Rolą instruktora jest umieć odczytywać zachowania dzieci i wspierać w ich rozwoju,

Rozumiem