Dla placówek

Program Mały Karateka jest stworzony dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zapraszamy przedszkola i klasy zerowe szkoły podstawowej do uczestnictwa w programie

Oferta

  1. Zajęcia dla jednej grupy odbywają się w przedszkolu jeden raz w tygodniu
  2. Czas trwania jednych zajęć wynosi 30 – 35 min (w zależności od rozkładu zajęć w placówce)
  3. W zajęciach bierze udział od 8 do 16 osób
  4. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy programu Mały Karateka, przygotowani do pracy z dziećmi i posiadający odpowiednie uprawnienia
  5. Organizacja bezpłatnych pokazowych zajęć dla dzieci i rodziców
  6. Uczestnictwo w  Turnieju Mikołajkowym i  Dniu Małego Karateki

Przedszkole dodatkowo otrzymuje

  • Możliwość zorganizowania Dnia Japońskiego w przedszkolu
  • Wsparcie ze strony klubu przy organizacji festynów, dni sportów, pokazów dla rodziców
  • Czynne zwiedzanie Akademii Budo – specjalistycznego interaktywnego miejsca do ćwiczeń japońskich sztuk walk

Roczny program podstawowy

Program zawiera 40 scenariuszy zajęć dodatkowych z elementami karate w ciągu jednego roku przedszkolnego. Jest to zbiór gier i zabaw połączony z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu karate ułożony według podstaw metodycznych nauki tej sztuki samoobrony. W poszczególnych konspektach wykorzystane są gry i zabawy wspomagające zarówno zdolności poznawcze dzieci jak i ich sprawność motoryczną. Program kończy się egzaminem na biały pas – pierwszy stopień uczniowski w karate.

Dzień Małego Karateki

Uroczystość podczas której organizujemy warsztaty origami dla dzieci, konkurs wiedzy o historii Japonii, pisanie imion po japońsku, pokazy sztuk walk oraz otwarty trening karate tradycyjnego.

Dzień Japoński 

Zintegrowany program zajęć ruchowych, origami, języka japońskiego kaligrafii , oraz konkurs wiedzy.

Turniej Mikołajkowy

Największa cykliczna impreza sportowa dla dzieci ćwiczących karate.

Rozumiem