Maciej Opolski

Instruktor programu Mały Karateka,
Absolwent WSH TWP w Szczecinie. Wieloletni nauczyciel, wychowawca. Człowiek nie bojący się wyzwań i otwarty na ludzi. Znawca broni japońskiej, podróżnik po Japonii oraz Chinach. 

Rozumiem