O programie

Mały Karateka jest to program zajęć ruchowych z elementami karate dla przedszkoli i klas zerowych

Idea

Inspiracją do stworzenia programu posłużyły trzy rzeczy:

  • świadomość, że odpowiednio przeprowadzony trening karate jest skutecznym narzędziem do wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
  • przekonanie, że ćwiczenia karate wzbogacają, urozmaicają i uzupełniają zwykłe zajęcia ruchowe w przedszkolach i klasach zerowych
  • wiedza, że okres przedszkolny jest odpowiednim momentem w rozwoju psychofizycznym dziecka w którym z korzyścią dla ćwiczącego można wprowadzać elementy karate do zajęć ogólnorozwojowych

Dlaczego „Mały”?

Nowoczesna dydaktyka wychowania fizycznego uznaje, że dziecko w wieku pięciu lat wchodzi w złoty okres motoryczny. Ruchy dziecka w tym okresie są szczególnie celowe, swobodne i płynne. W tym czasie następuje wyjątkowy przyrost w zakresie koordynacji ruchów. Dzieci z dużym powodzeniem uczą się już jeździć na łyżwach i nartach; potrafią pływać etc. – a przede wszystkim mają ogromną potrzebę ruchu.

Dlaczego Karateka?

Odpowiedzią na naturalne zapotrzebowania dzieci w tym okresie wiekowym jest trening karate. W tej dyscyplinie sportowej (która jest uznawana także za sztukę samoobrony) szczególna uwaga kładzie się na właściwe ustawienie sylwetki, ćwiczenia rozciągające oraz symetrię i dynamikę ruchów. Istotny element zajęć stanowi trening koncentracji i dyscypliny. Umiejętności i nawyki wyćwiczone na zajęciach w przyszłości sprzyjają adoptacji dzieci w szkole.

Mały Karateka jest to Program specjalnie dostosowany do wieku i możliwości psychofizycznych małych uczestników

  • Ważny element programu stanowią gry i zabawy ruchowe poprawiające cechy motoryczne oraz procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną
  • Na każdym zajęciu są wykonywane ćwiczenia korekcyjne polegające na profilaktyce wad postawy ciała poprzez kształtowanie właściwych nawyków codziennego dbania o prawidłową postawę ciała
  • Program zawiera ćwiczenia korygujące zaburzenia w zakresie dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza nadpobudliwości ruchowej.
  • Uczestnicy Programu Mały Karateka rozwiną w sobie zainteresowanie sportem jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego

Zajęcia ruchowe z elementami karate dla dzieci w wieku przedszkolnym zostały pozytywnie ocenione przez profesora Tomasza Karskiego, Kierownika Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Rozumiem