Imprezy sportowe dla dzieci i półkolonie

Dzień Małego Karateki. W ramach programu dzieci uczestniczą w corocznej imprezie sportowej Dzień Małego Karateki. Jest to podsumowanie roku zajęć. Mali karatecy demonstrują rodzicom nabyte w trakcie zajęć umiejętności, pokonują tor ninja, wykonują ćwiczenia gimnastyczne i dużo się bawią. Na końcu wszyscy.dostają nagrody.

Turniej Mikołajkowy

Turniej Mikołajkowy. Drugą imprezą sportową Małych Karateków jest Turniej Mikołajkowy, który odbywa się w grudniu. Dla większości jest to pierwszy turniej sportowy. Na uczestników czeka Mikołaj z prezentami.

Półkolonie w stylu japońskim. W naszej Akademii Budo organizujemy półkolonie letnie i zimowe. W programie półkolonii treningi karate, nauka kaligrafii, warsztaty origami i języka japońskiego oraz dużo innych atrakcji.

Rozumiem