02

004

Trening Karate Tradycyjnego obejmuje dynamiczne użycie całego ciała i dąży nie tylko do rozwoju sfery fizycznej, ale także ma korzystne działanie na stan umysłu i emocji.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.