Dla placówek

Program Mały Karateka jest stworzony dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zapraszamy przedszkola i klasy zerowe szkoły podstawowej do uczestnictwa w programie.

12-tygodniowy program pilotażowy

1- 4 zajęcie – zapoznanie się z pojęciami stosowanymi na zajęciach Karate Tradycyjnego, obowiązującą podczas ćwiczeń etykietą i zasadami bezpieczeństwa; wykonywanie ćwiczeń skocznościowych, siłowych i biegowych.
5 – 8 zajęcie – poznawanie technik Karate Tradycyjnego, rozwijanie umiejętności i zdolności motorycznych; wykonywanie ćwiczeń kompensacyjnych i korekcyjnych uczestnictwo w zabawach i grach edukacyjnych
9 -12 zajęcie – przygotowanie do pokazu, zaprezentowanie opanowanych umiejętności z zakresu sprawności ruchowej, technik Karate Tradycyjnego i ćwiczeń gimnastycznych.

Program kończy się uczestnictwem w Dniu Małego Karateki

Roczny program podstawowy

Program zawiera 40 scenariuszy będących przykładem realizacji treści w ramach zajęć dodatkowych z elementami karate tradycyjnego w ciągu jednego roku przedszkolnego. Jest to zbiór gier i zabaw połączony z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu karate tradycyjnego ułożony według podstaw metodycznych nauki tej sztuki samoobrony. W poszczególnych konspektach wykorzystane są gry i zabawy wspomagające zarówno zdolności poznawcze dzieci jak i ich sprawność motoryczną (patrz o programie). Program kończy się egzaminem na biały pas – pierwszy stopień uczniowski w karate.

Dzień Małego Karateki

Uroczystość podczas której organizujemy warsztaty origami dla dzieci, konkurs wiedzy o historii Japonii, pisanie imion po japońsku, pokazy sztuk walk oraz otwarty trening karate tradycyjnego.

Comments are closed.