IX Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym

MIKOLAJKI-AN-20161203-029Zapraszamy na IX Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym!
Najlepszy Turniej dla Małych i Dużych Karateków!

Data: 9.12.2017 (sobota)

Godzina: 10:30 – Mali Karatecy z Akademii Budo, Pałacu Młodzieży, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 35, Zerówki Primus, Zerówki oraz Przedszkoli Promyk

Godzina: 12:30 – Mali Karatecy z Przedszkoli Publicznych nr 1,14,20,23,35,37,58 oraz Przedszkoli Niepublicznych Niezapominajka, Uśmiech, TAK, Przedszkolandia, Językowo – Matematycznego, Krasnal, Pszczółka oraz Mierzynkowo.

Miejsce: hala sportowa, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86

W programie:
– prezentacja technik karate przez uczestników
– tor przeszkód Ninja
– konkurs wiedzy o karate
– spotkanie z Mikołajem

Każdy uczestnik Turnieju otrzyma upominek od Mikołaja, pamiątkowy dyplom i dużo radości!

Opłata startowa 20 zł, wpłacana na konto Organizatora:
Nazwa: UKS SP 35 „Pomerania-Szczecin”
Adres: ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Aliorbank 72 2490 0005 0000 4500 6616 3946
W tytule: „Turniej Mikołajkowy, imię i nazwisko dziecka, miejsce treningów”
Opłatę startową należy uiścić do 4.12.2017.

Zgłoszenie na Turniej Mikołajkowy 2017:
sms na nr tel. 795 922 777 o treści:
„Turniej Mikołajkowy, imię i nazwisko dziecka, miejsce treningów”

Karatecy zgłoszeni na Turniej do 4.12.2017 wezmą udział w losowaniu świątecznych nagród!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.